Opstellingen - Het onzichtbare wordt zichtbaar...

Als mens maken wij onderdeel uit van systemen. Familie vormt een systeem, de schoolklas vormt een systeem, in sportclubs maak je onderdeel uit van een systeem en ook later zelfs in de organisatie waar je werkt. Op deze manier vraagstukken of issues benaderen, wordt systemisch werk genoemd. Systemisch werk geeft inzicht in jouw plek binnen een systeem en jouw verhouding tot anderen. Het gaat ervanuit dat je wordt beïnvloed door de systemen waar je deel van uitmaakt.

 

 

Veel van je gedachten, je gedrag, je patronen en soms zelfs je gevoelens, vinden de oorsprong in de systemen waarbinnen we zijn opgegroeid. In het bijzonder je familie van herkomst. Alle personen en gebeurtenissen in je familie van herkomst hebben invloed op je huidige bestaan, op wie jij vandaag de dag bent. Systemisch werk kan inzichten geven in waarom je doet wat je doet en wat maakt dat oude patronen moeilijk te doorbreken zijn. Het onzichtbare kan zichtbaar worden...

Een opstelling kan zowel individueel gedaan worden (tijdens coachsessies komt dit veelvuldig voor) als in groepen. Tijdens een individuele opstelling wordt gebruikt gemaakt van systemische poppetjes of van grondankerplaten. In een groepsopstelling wordt gewerkt met representanten uit de groep.

Werkwijze groepsopstelling (Opstellingendag)

 

Met een opstelling krijg je veelal zicht op hetgeen zich systemisch afspeelt in relatie tot het thema of vraagstuk dat je inbrengt. Na een kort interview waarin zicht wordt verkregen in het systeem, wordt er opgesteld. De vraagsteller nodigt dan deelnemers uit om personen of thema's te vertegenwoordigen in de opstelling: representeren. Als representant van een bepaald familielid of thema wordt je op een bepaalde plek in de ruimte 'geplaatst'. Als representant word je je bewust van wat je voelt en wat je denkt. Je gaat ervaren hoe het is om daar te staan. Er worden vragen gesteld als: “Hoe is het om daar te staan? Wat neem je waar?” Het bijzondere is dat wat je daar waarneemt, informatie geeft over het systeem waarin je als representant geplaatst bent. Wat de representanten ervaren geeft de vragensteller zicht op de dynamieken die er spelen in zijn of haar (familie)systeem.

 

Je kunt een opstellingendag als vraagsteller of als representant bijwonen. Wat je vaak ziet is dat je als representant in de opstelling van een ander, vaak ook inzichten krijgt die op jezelf van toepassing zijn. Het is geen toeval dat jij voor die plek gekozen wordt…

Is jouw interesse gewekt of heb je hier vragen over? Houdt hier onze events in de gaten of neem gerust contact op. 

Tarieven

 

Deelnemen als representant: € 85,- incl. 21% btw

Vraag inbrengen: €145,- incl. 21% btw