Burn-out begeleiding

Vermoed jij dat je al burn-out bent? Dan kan ik je begeleiden. Mijn doel is hierbij jou op verantwoorde wijze weer zo snel mogelijk jouw werkzaamheden te kunnen laten oppakken (zowel werk als privé).

 

Zie je daar tegenop? Logisch! Je bent uitgeput! Het eerste waar we dan ook mee aan de slag gaan, is het herstellen van je energie. Energie die je hard nodig hebt! Nadat je weer voldoende bent 'opgeladen' gaan we verder aan de slag om het herstel in te zetten.

 

16,1% van de werknemers ervaart burn-out klachten (Arbobalans 2018-CBS|TNO)

Zonder begeleiding thuiszitten (‘uitrusten’) draagt niet bij aan het herstelproces. Iemand met een burn-out heeft zelf geen idee hoe nu verder. Het vraagt specifieke begeleiding om weer in een normale situatie te komen. Burn-out begeleiding verkort het ziekteverzuim aanzienlijk. Het begeleidingstraject duurt gemiddeld 6 maanden. Gemiddeld aantal ziektedagen bij burn-out is 242 dagen (11 ½ maand), echter verzuim van een jaar tot soms wel twee jaar wordt steeds gebruikelijker. Naast een enorme kostenbesparing zorgt korter ziekteverzuim voor een lagere drempel tot re-integratie.

 

 

 

Directe verwijzing naar psycholoog, praktijkondersteuner (POH) of andere disciplines vraagt in de meeste gevallen van iemand om direct aan zelfinzicht te werken, dit terwijl iemand nog volledig is opgebrand. Het is dan eerst zaak om aan energieopbouw te werken alvorens inhoudelijk aan het werk te gaan.

Burn-out begeleiding kent een integrale aanpak en is afgestemd op de fasen die doorlopen worden door iemand in een burn-out. Er wordt bijvoorbeeld niet eerder gewerkt aan zelfinzicht voordat er voldoende energieopbouw heeft plaatsgevonden. De begeleiding leidt tot duurzame verandering bij de persoon in kwestie waardoor terugval voorkomen wordt.

 

 

Aanpak begeleiding bij burn-out

 

Middels een holistische aanpak, opgebouwd in 5 fasen, werken we aan het herstel.

Iemand met een burn-out is volledig uitgeput. Om die reden start de begeleiding dan ook altijd, naast erkenning en acceptatie van de situatie, met het herstellen van het energieniveau.

Bij voldoende energie wordt vervolgens ingegaan op oorzaken, inzicht in eigen handelen etc.. Het herstellen van het energieniveau begint met een goed dagritme (dagschema) waarin afwisseling van inspanning, ontspanning en rust basis zijn.

 


Interesse of vragen hierover? Neem gerust contact op.